Hỗ trợ trực tuyến

0903 981 867 - 028.62646003

Hỗ trợ Online

Mr.Minh ( KD)
0908381867
Mrs Duyen
0918733671

Thông tin liên hệ

ĐT : 0903 981 867 - 028.62646003

E : tuongphathoatien@gmail.com

Video

Tượng Bổn Sư Thích Ca
Bon su ngoi 45
Giá: Liên hệ
Bon su ngoi 80- đá vàng
Giá: Liên hệ
Phật Đản Sanh 90cm
Giá: Liên hệ
Bổn Sư ngồi 3m
Giá: Liên hệ
Đản sanh 1.1m nhủ vẽ
Giá: Liên hệ
Bổn sư ngồi 45 xi vẽ
Giá: Liên hệ
Bổn sư ngồi 45 lưu ly
Giá: Liên hệ
Bổn sư ngồi 21 lưu ly
Giá: Liên hệ
Phật lá đề xi vàng
Giá: Liên hệ
ĐẢN SANH 90 nhủ vẽ
Giá: Liên hệ
ĐẢN SANH 60 NHỦ VẼ
Giá: Liên hệ
PHẬT ĐẢN SANH 40
Giá: Liên hệ