Hỗ trợ trực tuyến

0903 981 867 - 028.62646003

Hỗ trợ Online

Mr.Minh ( KD)
0908381867
Mrs Duyen
0918733671

Thông tin liên hệ

ĐT : 0903 981 867 - 028.62646003

E : tuongphathoatien@gmail.com

Video

Sản phảm tiêu biểu
Địa tạng đứng 40cm
Giá: Liên hệ
Bon su ngoi 45
Giá: Liên hệ
Bon su ngoi 77cm- đá vàng
Giá: Liên hệ
Phật Đản Sanh 90cm
Giá: Liên hệ
Bổn Sư ngồi 3m
Giá: Liên hệ
Di Lặc Ngũ Phúc 1,08m
Giá: Liên hệ
Đản sanh 1.1m nhủ vẽ
Giá: Liên hệ
tượng Thiên Thủ 70 cm
Giá: Liên hệ
Phật A di đà ngồi 1.4m
Giá: Liên hệ
Thiên thủ 35cm
Giá: Liên hệ
A di đà 2,5m vẽ màu
Giá: Liên hệ
Thiên Thủ  2.1m Dát Vàng
Giá: Liên hệ
Di lặc ngồi 60
Giá: Liên hệ
Tam Thế Phật 70 xi vẽ
Giá: Liên hệ
Phật lá đề xi vàng
Giá: Liên hệ
ADIDA NGỒI 18 NHỦ VÀNG
Giá: Liên hệ
ADIDA đứng 70 nhủ vẽ
Giá: Liên hệ
ADIDA đứng 40 xi vẽ
Giá: Liên hệ
ADIDA đứng 70 xi nhủ
Giá: Liên hệ
ĐẢN SANH 50cm Đá màu
Giá: Liên hệ
ĐẢN SANH 60 NHỦ VẼ
Giá: Liên hệ
PHẬT ĐẢN SANH 40
Giá: Liên hệ